Tepelná ochrana budov 1.0


Obsah aplikácie predurčuje využitie v energetickej hospodárnosti a v stavebnej tepelnej technike.


Aplikácia je určená pre:
 • Projektantov (tepelnotechnické posúdenia, projektové hodnotenie)
 • Odborníkov v stavebnej fyzike (odborné posúdenia)
 • Osoby odborne spôsobilé na energetickú certifikáciu (projektové hodnotenie, energetická certifikácia)
 • Študentov (výpočty potrebné k záverečným prácam)
 • Verejnosť (predbežné energetické zatriedenie budovy)

Možnosť využitie aplikácie na:
 • Výpočet a posúdenie potreby tepla na vykurovanie (STN EN 13790) – energetické kritérium
 • Výpočet a posúdenie energetickej hospodárnosti - Kritérium minimálnej požiadavky na Energetickú Hospodárnosť Budov
 • Výpočet a posúdenie intenzity výmeny vzduchu, zohľadnenie vplyvu núteného vetrania a spätného získavania tepla (rekuperačná jednotka)
 • Výpočet potreby chladu na chladenie (STN EN 13790)
 • Výpočet a posúdenie podľa vyhlášky č. 364/2012
 • Výsledky potrebné pre spracovanie správy k energetickej certifikácie podľa vyhlášky č. 364/2012

Aplikácia je potrebná pre vystavenie certifikátu, vyhotovenie projektového hodnotenia budov a tepelnotechnických posúdeniach. Vo výpočtoch je možné uvažovať s normalizovanými klimatickými podmienkami a s klimatickými podmienkami podľa lokalít (STN EN 13790). Okrem posúdenia je možné do výpočtu zadať neobmedzené množstvo alternatív (pre navrhnuté opatrenia) a porovnávať ich z hľadiska potreby tepla na vykurovanie a iných výstupných parametrov. Aplikácia ponúka radu iných výpočtov ako je vykurovaný a nevykurovaný suterén, podlaha na teréne, zmena orientácie a následné prepočítanie parametrov, využitie výpočtu zónovou metódou, vygenerovanie rôznych iných výsledkov ako sú zisky, straty a iné. Balík slúži na rýchle a prehľadné posúdenie mernej potreby tepla na vykurovanie.
Dokumnetácia k aplikácii:

- Manuál a príklady využitia aplikácie TOB
- Energetické kritérium - výstup z aplikácie TOB
- Kritérium energetickej hospodárnosti - výstup z aplikácie TOB
- Správa k Energetickému certifikátu - výstup z aplikácie TOB
- Kritérium výmeny vzduchu - výstup z aplikácie TOB


V nasledujúcom videu sa môžete zoznámiť s jednotlivými časťami softvéru, jeho vzhľadom, intuitívnym ovládaním a funkciami, ktoré Vám uľahčia prácu.
Cena licencie:

Cena licencie sa zobrazí registrovaným užívateľom, ktorí využívajú skúšobnú trial licenciu. Trial licencia sa Vám aktivuje automaticky po prvom nainštalovaní aplikácie v prostredí OS.EHB.SK a je úplne zdarma.

Ako sa dostať k aplikácii:

Zaujala Vás táto aplikácia a radi by ste ju vyskúšali priamo vo Vašich projektoch?


Bez zbytočných dlhých formulárov a objednávok si do OS.EHB.SK a aplikáciu Tepelná ochrana budov 1.0 môžete už o pár sekúnd naplno využívať úplne zadarmo. Jedinou podmienkou je seriózne vyplnenie registračných údajov, ktoré sa následne overia administrátorom.

Produkty

Kontakt

Technická podpora:  technickapodpora(zavinac)ehb.sk
Ostatné: ehb(zavinac)ehb.sk

Spojenie

© 2023 Všetky zdrojové kódy a skripty na doméne EHB.SK sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa I.N.I.,s.r.o.