Ponúkame tieto aplikácie:

Tepelná ochrana budov 1.0
  • Kritérium výmeny vzduchu podľa STN 73 0540 (2012)
  • Energetické kritérium STN 73 0540 (2012)
  • Kritérium minimálnej požiadavky na Energetickú Hospodárnosť Budov STN 73 0540 (2012)
  • Výsledky pre energetickú certifikáciu vykonávanú podľa vyhlášky č. 364/2012
Vyskúšajte túto aplikáciu v plnej verzii úplne ZADARMO!!!


Tepelnotechnické posúdenie 1.0
  • Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie podľa STN 73 0540 – 2 (2012)
  • Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie
  • Výpočet množstva kondenzácie vodnej pary v konštrukcii
  • Výpočet ročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vody
Vyskúšajte túto aplikáciu v plnej verzii úplne ZADARMO!!!


Produkty

Kontakt

Technická podpora:  technickapodpora(zavinac)ehb.sk
Ostatné: ehb(zavinac)ehb.sk

Spojenie

© 2023 Všetky zdrojové kódy a skripty na doméne EHB.SK sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa I.N.I.,s.r.o.