Tepelnotechnické posúdenie 1.0


Obsah aplikácie predurčuje využitie hlavne v stavebnej tepelnej technike. Využitie je hlavne pri posudzovaní stavebných konštrukcii, ktoré ohraničujú upravované priestory.


Aplikácia je určená pre:
 • Projektantov (tepelnotechnické posúdenia, projektové hodnotenie)
 • Odborníkov v stavebnej fyzike (odborné posúdenia)
 • Osoby odborne spôsobilé na energetickú certifikáciu (projektové hodnotenie, energetická certifikácia)
 • Študentov (výpočty potrebné k záverečným prácam)
 • Verejnosť. (overenie tepelných strát pred výstavbou objektu a iné...)

Počas zostrojovania danej aplikácie sme narazili na veľa nedostatkov metodiky popísanej v norme STN 73 0540. Nedostatky boli elementárne rozpracované a spracované v aplikácii. Niektoré dostupné programy na trhu tieto nedostatky akceptujú! Aplikácia a jej prostredie je prehľadné a jednoduché. Hlavnou myšlienkou je jednoduchosť práce s profesionálnym výstupom. Užívateľ si za pár minút navolí okrajové podmienky , zadá si konštrukciu a výsledky sú behom pár sekúnd pripravené k expedícii.


Možnosť využitia aplikácie na:
 • Výpočet tepelného odporu
 • Výpočet odporu pri prechode tepla
 • Výpočet súčiniteľa prechodu tepla
 • Výpočet tepelnej prijímavosti podlahy
 • Výpočet povrchovej teploty
 • Výpočet poklesu dotykovej teploty
 • Výpočet difúzneho odporu
 • Výpočet priebehu teplôt
 • Výpočet parciálnych tlakov
 • Výpočet ročnej bilancie

Dokumnetácia k aplikácii:
- Manuál a príklady využitia aplikácie TTP - Posudok konštrukcie - výstup z aplikácie TTP


V nasledujúcom videu sa môžete zoznámiť s jednotlivými časťami softvéru, jeho vzhľadom, intuitívnym ovládaním, funkciami a prednastavenými šablónami, ktoré Vám uľahčia prácu.
Cena licencie:

Cena licencie sa zobrazí registrovaným užívateľom, ktorí využívajú skúšobnú trial licenciu. Trial licencia sa Vám aktivuje automaticky po prvom nainštalovaní aplikácie v prostredí OS.EHB.SK a je úplne zdarma.

Ako sa dostať k aplikácii:

Zaujala Vás táto aplikácia a radi by ste ju vyskúšali priamo vo Vašich projektoch?


Bez zbytočných dlhých formulárov a objednávok si do OS.EHB.SK a aplikáciu Tepelnotechnické posúdenie 1.0 môžete už o pár sekúnd naplno využívať úplne zadarmo. Jedinou podmienkou je seriózne vyplnenie registračných údajov, ktoré sa následne overia administrátorom.

Produkty

Kontakt

Technická podpora:  technickapodpora(zavinac)ehb.sk
Ostatné: ehb(zavinac)ehb.sk

Spojenie

© 2023 Všetky zdrojové kódy a skripty na doméne EHB.SK sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa I.N.I.,s.r.o.